Blog

Schoolboeken

Er was een probleempje met het bestellen van boeken. Niet met het bestellen op zich, dat lukt wel. Je logt in op een website, klikt aan welke boeken je wilt hebben, checkt je adresgegevens, klikt op ‘betalen’ en drukt op ‘verzenden’. Na een tijdje komt dan een grote doos de straat in, met zo’n busje van TNT-post. Altijd op een moment waarop je niet thuis bent, zodat zij van TNT ‘m bestellen bij buren waar je op straat geen boe of bah tegen zegt maar bij wie je nu aan moet bellen om er een doos van 80 kilo vandaan te sleuren omdat daar de schoolboeken van je kind in zitten.
Neen, het probleem deed zich al voor vóór het bestelproces, bij het keuzemenu van de boeken. Want wat ga je nou voor boeken bestellen als je vakken moet kiezen terwijl je niet overloopt van motivatie voor het cyclische proces van lessen volgen, huiswerk leren, proefwerken maken en promoveren naar een volgende klas? Een probleem dat al begon op de kleuterschool of hoe dat tegenwoordig heet en er in de vierde van het voortgezet onderwijs niet beter op is geworden, maar gelukkig hebben we nog maar drie jaar te gaan voor het diploma in ontvangst genomen kan worden. Hopen we. Als dat document eenmaal hier in huis is, lijst ik het in, hijs de vlag en stuur een bericht naar CNN. Breaking news.
Het boekenprobleem speelde zich af in relatie tot het vak Economie. Dat leek een raadzaam keuzevak met het oog op alle toekomstperspectieven. Maar het kan niet losgekoppeld worden van Wiskunde A. En Wiskunde A is niet voor dummies, dat is Wiskunde C. Waar je niet genoeg aan hebt als je Economie wilt doen. Een vicieuze cirkel, die volgens mij toch niet zo heel vicieus is. Als je Economie wilt, kies je dus Wiskunde A. Punt. ‘En misschien moet je daar dan eens wat voor gaan doen’, adviseerde ik het hoofd met de blonde haartjes dat peinzend boven de laptop hing, turend naar het bestelscherm van de boekenclub. ‘Zoals opgaves maken en de stof bijhouden.’
Daar raakte ik een teer punt. Want hoewel ik het opgegeven heb om preken te houden die gaan over de directie relatie tussen het maken van huiswerk en een latere loopbaan in respectievelijk het bedrijfsleven of achter de lopende band van de visfabriek – het ‘loopt’ allebei maar resulteert toch in een iets andere carrière, zeg maar – wil het nog wel eens helpen om achteloos een constatering te maken waar het blonde hoofd dan zelf conclusies aan kan verbinden. ‘Het maakt niet zoveel uit welke boeken je bestelt, want je doet ze toch niet open’, constateerde ik dus en deed er verder het zwijgen toe.
Sindsdien is er veel veranderd. Er kwam een doos met boeken, inclusief Economie en Wiskunde A. Aanvankelijk ouderwets bezorgd bij de buren, dat wel. De boeken hebben een kaftje gekregen. Ik zie ze liggen, op tafel, op de bank en eigenlijk overal. Erboven hangt een blond hoofd dat peinzend naar lijstjes met woorden tuurt of opgaven maakt in een schrift dat ernaast ligt. Ik zeg niks, maar ik zoek alvast die vlag op.

LydiaSchoolboeken