Blog

Meerwaarde

Taal evolueert. Daar is niets aan te doen. Soms is dat jammer, omdat mooie taalconstructies niet automatisch overgaan op nieuwe generaties. Soms is het ook héél erg jammer. Regels over spelling, stijl en grammatica hebben we niet voor niets. Het is een stokpaardje van me en ik zal doen wat in mijn vermogen ligt om de wereld om mij heen taaltechnisch op te voeden. Nou vooruit, de hele wereld is misschien wat megalomaan, maar dan toch degenen die zich binnen mijn invloedssfeer bevinden. De kleine big bijvoorbeeld, die het onlangs beter wist dan de schrijver van een boek: ‘Mam, het is toch ‘weven, woof, geweven’? Dan staat het hier fout!’ Mooi, de opvoeding begint vruchten af te werpen.
Maar ook mijn klanten voed ik tekstueel graag op. Dat is ook de bedoeling. Daar betalen ze me voor. Ik schrap en schaaf dat het een lieve lust is in tekst die mij van hunnentwege onder ogen komt en maak er iets van waarmee ze de boer op kunnen. Natuurlijk doe ik dat niet rücksichtslos, maar altijd met de doelgroep in gedachten en overeenkomstig het doel dat ze ermee willen bereiken.
Iemand uit mijn netwerk vroeg me een servicecontract aan te passen. Twintig bladzijden onleesbare, archaïsche constructies waar zij de klanten in deze vorm niet meer mee wilde vermoeien. Begrijpelijk. Ik vertelde haar dat mij dat een halve dag zou kosten en wat háár dat vervolgens zou kosten. Ze ging ermee naar de baas, die moest daar een klap op geven. Dat deed hij; hij serveerde het plan af. ‘Hij is bang dat het moderne tekst wordt’, zei mijn netwerkkennis. ‘En daar is hij niet positief over.’ Wat een onbegrijpelijke reactie! Want het enige góede aan de evolutie van de taal is juist dat we afraken van zinnen, zinsbouw en woorden die niemand meer begrijpt. Waar je lezers (lees: klanten) mee op afstand houdt in plaats van ze aan je boezem te drukken. Hoe kun je daar nou niet positief over zijn?
Actief en doelgericht schrijven, daar is niets ‘moderns’ aan. Klantvriendelijk, dat is het wel. En het draagt bij aan het succes van je bedrijf, het geeft je meerwaarde. Maar je hebt als baas natuurlijk altijd de keuze om dat niet te willen. Van mij hoef je geen winst te maken.

LydiaMeerwaarde