Blog

Loopje

De tijd gaat sneller als je ouder wordt. Psycholoog en bijzonder hoogleraar Douwe Draaisma heeft dat verschijnsel onderzocht en uitgediept en er een boek aan gewijd. Dat dan ook heet: ‘Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt’. Je kunt dat misschien het beste verklaren door de zomervakanties van een basisschoolkind als voorbeeld te nemen. Kort gezegd komt het erop neer dat de totale leef-tijd van een kind nog maar kort is. De zomervakantie, die voor het gevoel van het kind eindeloos duurt, duurt daadwerkelijk eindeloos. Omdat de vakantie ten opzichte van de leef-tijd een enorme tijdsspanne in beslag neemt. Naarmate je ouder wordt, worden de vakantie relatief steeds korter. In werkelijkheid worden de vakanties niet korter, maar je totale leef-tijd neemt toe. Begrijp je het nog?
Daarnaast is er natuurlijk sprake van een ander verschijnsel, namelijk dat je als kind nog niks aan je hoofd hebt. Je kunt je tijd doorbrengen in ledigheid. En het enige waar je last van hebt, is van de volwassenen om je heen die roepen: ‘Ga ’s wat doen!’ Wat ze niet roepen omdat jij zo nodig iets moet doen, maar omdat ze het niet kunnen uitstaan dat zij het zich niet meer kunnen permitteren om niks te doen. Omdat ze zogenaamd druk, druk, druk zijn met van alles niks. Voer voor psychologen, waar je hele blogs aan kunt wijden.
Ik moest aan Draaisma’s theorie denken toen ik deze week door de supermarkt dwaalde. Want ineens lijkt het alsof het leven sneller gaat dan anders. Ik bevind mij nog in de nazomer. Ik wandel rond op blote voeten. De zon schijnt veelvuldig en uitbundig. De zonnepanelen op mijn dak leveren elke dag diverse kWh’s op volgens de bijbehorende meter die ik binnenshuis af kan lezen. De verwarming is nog maar net aan en er bloeit ook nog van alles langs de oprijlaan. En toch stuitte ik met mijn winkelwagentje op schappen vol met kerstspullen. Kaarten, kandelaars, tafellakens en wat al niet …
Het voelt alsof de tijd een loopje met me neemt. Want aan een stalletje met een os en een ezel ben ik nog lang niet toe, en ook niet aan herders die bij nachte liggen. Laat staan aan wijzen uit het oosten. Zwoele zomeravonden, daar ben ik aan toe! Maar de kalender is onverbiddelijk. Nog drie weken werken, dan is het jaar voorbij. Dat rare jaar 2014 waarin Nederland veranderde in een Zuid-Europees land. Laten we hopen op een Zuid-Europese winter. En dat die snel voorbij gaat.

LydiaLoopje