Blog

Hora est

En toen waren we getuige van het heuglijke feit dat de vader van de kleine big promoveerde in de rechtsgeleerdheid. Als meester ging hij naar binnen, als doctor kwam hij eruit. En wij waren erbij. Samen met een lading andere mensen die een uitnodiging hadden gekregen voor promotie en afterparty.
We vingen de reis naar Leiden al vroeg aan. Stel je voor dat we door ijs of files zouden worden opgeslokt. In de kroeg tegenover het Academiegebouw waar ik mijn halve studietijd heb uitgezeten, ik bedoel: in de kroeg, niet in het Academiegebouw, troffen wij de familie die van heinde en ver was uitgerukt om deze dag toch niet te missen. Wij waren vroeg genoeg om hand- en spandiensten te verlenen zoals erop toezien dat bezoekers er slechts met één exemplaar van de boek geworden dissertatie vandoor gingen. En na afloop waren wij van het uitdelen van de routebeschrijvingen naar de aansluitende feestelijkheden. Maar het duurde even voor het ‘na afloop’ was. Want promoveren in Leiden gaat zomaar niet. Het duurt en duurt en is met vele riten omgeven. Zoals de rector magnificus in vol ornaat, het hora est en potsierlijke petjes die de opponenten op hun hoofd zetten voordat ze een laatste poging gaan doen het proefschrift onderuit te halen. De paranimfen die de promovendus ter zijde staan zijn een vleesgeworden ritueel. Ze hebben een rokkostuum aan, maar verder zitten ze er voor spek en bonen bij want ze vallen net zo hard in slaap tijdens de verdediging van het proefschrift als de bezoekers in de zaal.
Luid gegeeuw aan mijn zijde na een uurtje was het teken dat de kleine big het wel welletjes vond. ‘Ik begrijp er niets van’, mompelde ze. Ze was de enige niet. Partijautonomie in het relatievermogensrecht is nou niet meteen kost voor op het nachtkastje. Tenzij je ernstig lijdt aan slapeloosheid. Zelf trok ik mijn intelligentste gezicht, maar ik kan je zeggen: de diepere essentie ging aan mij voorbij. Ik heb mijn roeping als briljant jurist duidelijk gemist. Maar dat is echt geen gemis voor de mensheid. Laat iemand anders zich maar bekommeren om het relatievermogensrecht. Ik schrijf wel een tekstje.

LydiaHora est