Blog

Duurzaamheid

De komende week staat voor mij in het teken van duurzaamheid. Eigenlijk staat elke week in het teken van duurzaamheid, want als je het kind bent van de dominee krijg je wel een klapje van de molen mee als het gaat om rentmeesterschap. Het besef goed te moeten zorgen voor bomen, beesten en de hele wereld maakte in ieder geval wel onderdeel uit van de subtantie die op mijn paplepel zat en die ik zodoende naar binnen kreeg.
Tegenwoordig zit duurzaamheid op ieders paplepel. En als dat nog niet zo is, wordt het hoog tijd. De wereld, en al wat daarin is, bevindt zich in een alarmerende staat. We moeten redden wat er te redden valt aan people, planet en profit. Vijf voor twaalf? Al lang niet meer, time’s up! Dat besef begint door te dringen bij bedrijven, burgers, beleidsmakers en dat is goed. Ook de saamhorigheid waarmee dat gebeurt is bemoedigend. Duurzaamheid is geen links feestje meer voor types met een baard en sandalen, duurzaamheid is van iedereen. Net als de aarde.
Bij de gemeente Zwolle, waar ik twee dagen ’s weeks onder de pannen ben, heb ik me het afgelopen jaar hard mogen maken voor duurzaamheid. Daar had ik mijn zinnen op gezet en ik heb de mogelijkheden ervoor gekregen. Met als resultaat: duurzame donderdag, die plaatsvindt op 28 mei. Een dag die totaal in het teken staat van duurzaamheid. Wat is het eigenlijk en wat moet een organisatie ermee? Cruciale vragen waarop we een antwoord hopen te vinden, door middel van workshops en talloze (ludieke) activiteiten.
Een dag later vindt op hogeschool VU/Windesheim het symposium plaats Duurzaam Ondernemen, van denken naar doen. Ook daaraan heb ik mijn steentje bij mogen dragen namens de gemeente. Er zijn nog kaarten voor het symposium. Kijk op www.komduurzaamdoen.nl.
Zwolle goes green! En Lydia ook.

LydiaDuurzaamheid