Blog

Boekenkast

Een interessant berichtje in mijn ochtendblad Trouw, vrijdag 16 oktober: Brede brugklas levert betere burgers op. Afgezien van de prachtige allitteraties in de kop, spreekt het stuk mij niet aan. Het meldt dat uit onderzoek van drie universiteiten blijkt dat de ontwikkeling van burgerschap bij Nederlandse leerlingen achterblijft omdat veel scholen ervoor kiezen de brugklas helemaal af te schaffen en de kinderen al direct te scheiden op niveau. Ik geloof dat best, dat burgerschap hieronder lijdt. Maar ik geloof ook dat de leerprestaties erbij gebaat zijn. Niet omdat drie universiteiten er onderzoek naar hebben gedaan, maar vanwege veldonderzoek van mezelf, met als onderzoeksobject mijn eigen puberdochter. Die vanaf dag 1 heel goed gedijde op de middelbare school in een klas vol gelijkgestemden waarin zij nu eens niet de slimste was. Deze uitkomst is misschien niet wetenschappelijk onderbouwd of representatief, wel ondubbelzinnig.
Verder meldt het bericht: ‘Kinderen bij wie meer dan 500 boeken in huis aanwezig zijn, scoren significant beter op hun leerprestaties dan kinderen met een kleine boekenkast in huis.’ Opmerkelijk, nietwaar? Ik had zelf vroeger nogal eens het idee dat stof gemakkelijker in mijn hoofd terecht kwam als ik het lesboek onder mijn kussen legde als ik ging slapen, maar zoveel moeite hoef je je blijkbaar niet eens te getroosten. Nee, stof komt vanzelf in je hoofd als er een rijk gevulde boekenkast tegen de muur staat.
Deze uitkomst verbaast mij, maar puberdochter weet dit proefondervindelijk al lang. Het verklaart waarom zij telkenmale haar toetsen afrondt met een overwegend positief resultaat, terwijl ik haar toch nooit betrap op het lezen van een boek of het doornemen van stof. ‘Het komt goed, mam’, sust zij terwijl ze mijn moederachtige opmerkingen hierover wegwuift en doorgaat met wat zij aan het doen is. Dat kan van alles zijn, maar met school heeft het doorgaans weinig te maken.
Vriendjes en vriendinnetjes van puberdochter die voor het eerst langskomen te onzent, constateren meestal vol ontzag dat wij in een bibliotheek wonen. Maar daar heb ik voortaan een wetenschappelijk bewezen reactie op: ‘Dat lijkt maar zo. Wij investeren in leerprestaties!’

LydiaBoekenkast